Opis programa

Program »Izštekani« sestavlja 12 interaktivnih lekcij, ki se med seboj dopolnjujejo in nadgrajujejo. Na voljo so brezplačna gradiva za učitelje in učence. Ključne komponente programa so informacije o drogah (s poudarkom na alkoholu in tobaku), normativno izobraževanje (popravljanje napačnih prepričanj med mladimi o uporabi drog med vrstniki) ter krepitev življenjskih veščin, kot so odločnost, postavljanje ciljev, zaznavanje čustev, reševanje problemov itd., ki jih učenci krepijo preko različnih aktivnosti. Vsebina programa se ne navezuje eksplicitno na droge, temveč predvsem na življenjske situacije, ki so jim izpostavljeni naši učenci. Lekcije so razdelane v obliki učnih priprav. Vsebine lekcij ponujajo možnost vključevanja v različne predmete, določene lekcije pa je možno izvajati tudi na prostem.

Učitelji se pred izvajanjem programa udeležijo celodnevnega interaktivnega usposabljanja, kjer praktično izvedejo vseh 12 lekcij.

Za starše učencev, ki so vključeni v program, imamo pripravljeni dve krajši srečanji. Gre za znanstveno dokazan učinkovit program Effekt, ki je pokazal pozitivne rezultate na zmanjšanje pitja alkohola pri mladostnikih.

Prenesi Izštekani brošuro